توزیع کننده های صوتی و یا دیستریبیوترهای صوتی ( Audio Distributor ) توانایی پردازش و توزیع های مختلف سیگنال های صوتی مبتنی بر پروتکل های مختلف دیجیتال را دارند. توزیع کننده ها دارای ورودی ها و خروجی مختلفی هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.