با ورود به عصر و زندگی مدرن امروزی که استفاده از زمان خود نیازمند صرف هزینه می باشد و با اینکه زندگی در این عصر که همه انسان ها نیازمند برنامه ریزی جدی تر و فشرده تر برای پیشرفت شخصی و در نهایت ارتقاء جامعه خود هستیم نگاه به توسعه روشهایی به منظور کاهش و مدیریت زمان پر رنگ تر می گردد و ازین رو تحقیق و توسعه پیرامون روش هایی که راه رسیدن به این هدف مهم و ارزشمند مسیر می سازد نمود و جلوه بیشتری از قبل پیدا می کند.
وبسایت فروشگاهی Pro AVL با همین نگرش و با ادای احترام به اهمیت زمان و عمر فناپذیر انسان ها در ۴ فروردین ماه ۱۳۹۶ بنا نهاده شد تا بتواند برای حتی ۱ دقیقه در زمان انسان هایی متخصص و مشتریان عزیز با ایجاد حس خریدی با اطمینان از کالاهایی با اصالت به این امر مهم کمک نماید.

اهداف Pro AVL :

  1. رساندن کالاهایی با کیفیت و اصیل به دست مصرف کننده
  2. صرفه جویی موثر در وقت مصرف کننده با استفاده از سرویس خرید اینترنتی
  3. ارائه خدمات آموزشی در حوزه صدا و تصویر به منظور ارتقاء سواد علمی برای بهره برداری با کیفیت تر
  4. حذف واسطه های تجاری و کاهش هزینه های ناشی از آن برای مصرف کننده
  5. کمک به تسریع گذار جامعه صوتی تصویری از عصر آنالوگ و ورود به حوزه صدا و تصویر دیجیتال